اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

آیین روز درختکاری

آیین نمادین کاشت درخت به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری ، با حضور شهردار وریاست واعضای شورای اسلامی شهر ،معاونت،مدیر اموراجرایی وخدمات شهری و مسئول وپرسنل فضای سبز شهرداری برگزار گردید