بازدید از شعب اخذ رای

بازدید از شعب اخذ رای
خرداد 26, 1400
102 بازدید

مهندس پوربافرانی معاونت شهرداری به همراه مسئول خدمات شهری و پرسنل آتشنشانی در محل شعب اخذ رای شهر چمگردان حضور یافتند و وضعیت شعب اعم از نظافت،ایمنی،تجهیزات و روشنایی را مورد بررسی کردند.