تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری چمگردان تصویب شد.

بهمن 16, 1399
190 بازدید

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری چمگردان تصویب شد. 🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چمگردان ، در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی ، به اطلاع عموم […]

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری چمگردان تصویب شد.

🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چمگردان ، در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی ، به اطلاع عموم می رساند تعرفه عوارض محلی شهرداری چمگردان پس از بررسی، طی مصوبه شماره۹۰۳/۹۹ مورخ ۹۹/۱۱/۹ مورد تصویب شورای اسلامی چمگردان و طی نامه ۲۰/۱/۱۰۷۲۴۳ مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ استانداری اصفهان به تایید نهایی رسیده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا خواهد بود.