شهرداری چمگردان به استقبال از بهار می رود.

اسفند 18, 1399
203 بازدید

 شهرداری چمگردان به استقبال از بهار می رود. جلسه ستاد استقبال از بهار با حضور مهندس پوربافرانی و جمعی از مسئولین دوایر مختلف شهرداری برگزارشد. در ابتدای جلسه مهندس پوربافرانی معاونت شهرداری با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال وشرایط وجود کرونا اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی به شهروندان و دراجرای برنامه های […]

 شهرداری چمگردان به استقبال از بهار می رود.
جلسه ستاد استقبال از بهار با حضور مهندس پوربافرانی و جمعی از مسئولین دوایر مختلف شهرداری برگزارشد.
در ابتدای جلسه مهندس پوربافرانی معاونت شهرداری با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال وشرایط وجود کرونا اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی به شهروندان و دراجرای برنامه های استقبال از بهار تلاش خواهیم کرد تا کارها و شرایط به گونه ای فراهم شود تا باعث نشاط وشادابی بیشتر شهر وشهروندان در سطح شهر این شهر باشد

در ادامه بعد از بحث وتبادل نظر،زیباسازی شهری،نصب المانهای نوروزی و هفت سین،رنگ آمیزی المانها وجداول شهر،رنگ آمیزی سرعتکاه، کشت گلهای فصلی، ادامه ترمیم ترانشه های معابر دردستور کار قرار گرفت.