عملیات بتن ریزی سقف اورژانس 115

عملیات بتن ریزی سقف اورژانس 115
اردیبهشت 26, 1400
76 بازدید

  به همت خیرین محترم ساخت،ساختمان اورژانس ۱۱۵ در حال انجام است…. شماره حساب مشارکت شهروندان جهت ساخت ساختمان اورژانس ۱۱۵ شهر چمگردان 6037691980101182 شماره کارت بانک صادرات0216550861008 شماره حساب بانک صادرات

 

به همت خیرین محترم ساخت،ساختمان اورژانس ۱۱۵ در حال انجام است….

شماره حساب مشارکت شهروندان جهت ساخت ساختمان اورژانس ۱۱۵ شهر چمگردان

6037691980101182 شماره کارت بانک صادرات
0216550861008 شماره حساب بانک صادرات