مراسم قرعه کشی جوایز خوش حسابی برگزار شد

مراسم قرعه کشی جوایز خوش حسابی برگزار شد
اردیبهشت 30, 1400
74 بازدید

در روز چهارشنبه مورخ 1400/2/29 با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر چمگردان، مهندس ملاکبیری شهردارمحترم،نمایندگان محترم فرمانداری،و دادستانی، مدیران حراست وامورمالی ودرامد وجمعی از کارشناسان شهرداری راس ساعت ۱۶:۳۰ مراسم قرعه کشی جوایز خوش حسابی پرداخت کنندگان عوارض نوسازی برگزار شد.

درابتدای این جلسه مهندس ضیایی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن خیرمقدم به حاضرین خاطر نشان کرد:عوارض وبهای خدمات وصولی از شهروندان،صرف عمران،آبادانی در سطح شهر می شود،بنابراین شهروندان با پرداخت به هنگام عوارض درواقع در مدیریت شهر مشارکت دارند
درادامه مهندس ملاکبیری شهردار محترم ضمن تشکر از مردم شریف وگرانقدر چمگردان,, توضیحاتی درمورد پرداخت عوارض نوسازی توسط شهروندان واینکه عوارض نوسازی فقط صرف فعالیت های عمرانی شهر میگردد وتنظیم لیست پرداخت کنندگان و شیوه نامه فراینده قرعه کشی به حاضرین ارائه نمود
ودر حضور نمایندگان فرمانداری ودادستانی گوی ها وگردانه در خصوص صحت تعداد شماره ها آنها بررسی و فرایند قرعه کشی آغاز شد و به ترتیب افراد خوش شانس انتخاب شدند
ازبین تعداد۲۰۳۷ فیش نوسازی واریز شده به حساب شهرداری تعداد ۱۰ کد( شماره ردیف)به عنوان برنده خوش شانس به شرح لیست فوق انتخاب گردید.
۱۰ برنده خوش شانس فرصت دارند تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳ خرداد با دردست داشتن اصل کارت ملی واصل فیش عوارض به واحدنوسازی شهرداری مراجعه نمایند تانسبت به تحویل یک دستگاه تلفن همراه به ارزش 50/000/000 ریال به ایشان اقدام شود