اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

معرفی شهردار

مهندس علیرضا ملاکبیری
شهردار چمگردان

سوابق کاری:
1- بازرس ویژه تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی در شهر اصفهان در سال69
2- معاون وسرپرست حراست اداره کل سازمان سه سال ونیم
3- معاون ومدیر روابط عمومی بازرسی ونظارت برقیمت کالا وخدمات استان اصفهان یکسال
4- شهردار چرمهین 4 سال
5- رئیس اداره بازرگانی وکمسیون نظارت براصناف ومسئول آرد ونان ر شهرستان نجف آباد8 سال
6- معاونت بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای سه سال ونیم
7- مدیر عامل سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری نجف آباد 7 ماه
8- مدیر منطقه دو ویه شهرداری و عضو هیات مدیره سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد حدود هفت سال
9- شهردار چمگردان از سال 96 تا کنون

.

گالری تصاویر