١۵ اسفندماه روز درختکاری و هفته منابع طبیعی مبارک

اسفند 16, 1399
213 بازدید

آیین نمادین کاشت درخت به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری ، با حضور شهردار وریاست واعضای شورای اسلامی شهر ،معاونت،مدیر اموراجرایی وخدمات شهری و مسئول وپرسنل فضای سبز شهرداری برگزار گردید.

آیین نمادین کاشت درخت به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری ، با حضور شهردار وریاست واعضای شورای اسلامی شهر ،معاونت،مدیر اموراجرایی وخدمات شهری و مسئول وپرسنل فضای سبز شهرداری برگزار گردید.