یاد وخاطره شهدای عملیات بیت المقدس (شهر چمگردان) گرامی باد

یاد وخاطره شهدای عملیات بیت المقدس (شهر چمگردان) گرامی باد
خرداد 2, 1400
81 بازدید

    شهید رحمت الله خدادادیتاریخ شهادت: 1361/3/2محل شهادت:خرمشهر——-شهید رجبعلی جعفریتاریخ شهادت:1361/3/3محل شهادت:خرمشهر——شهید علیرضا حیدریتاریخ شهادت:1361/2/10محل شهادت: جاده اهواز خرمشهر—–شهید جعفر عابدینیتاریخ شهادت:1361/2/16محل شهادت جاده اهواز خرمشهر

    شهید رحمت الله خدادادی
تاریخ شهادت: 1361/3/2
محل شهادت:خرمشهر
——-
شهید رجبعلی جعفری
تاریخ شهادت:1361/3/3
محل شهادت:خرمشهر
——
شهید علیرضا حیدری
تاریخ شهادت:1361/2/10
محل شهادت: جاده اهواز خرمشهر
—–
شهید جعفر عابدینی
تاریخ شهادت:1361/2/16محل شهادت جاده اهواز خرمشهر