اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

قرعه کشی جوایز خوش حسابی

🔸تعداد ۲۰۳۷ نفر از مالکین شهر #چمگردان ،عوارض نوسازی خود را از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۲۲ پرداخت نموده اند در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ با حضور نماینده محترم دادستان،نماینده محترم فرمانداری در صحن شورای اسلامی قرعه کشی خواهد شد و به ده نفر از برگزیندگان ۱۰ دستگاه تلفن همراه هوشمند به مبلغ هر دستگاه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اهدائ خواهد شد.
👈شایان ذکر است مودیانی که عوارض نوسازی خود را درسال ۹۹ پرداخت نموده ولی اسامی آنها در لیست منتشر شده در سایت شهرداری chamgordan.ir نمی باشد حداکثر تا روز دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۷ فرصت دارند تا جهت بررسی موضوع به اداره درآمد شهرداری مراجعه نمایند،لیست نهایی همراه با کد قرعه کشی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ در وب سایت شهرداری مجددا منتشر خواهد شد.

لیست اسامی

شيوه نامه قرعه كشي.docx1